20230517 węgielWójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. została zakończona sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie prowadzona przez Gminę Czernichów.

 

Równocześnie informujemy o możliwości zakupu paliwa węglowego po preferencyjnej cenie w gminach sąsiednich. Na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw osoba fizyczna może zakupić węgiel w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową.

Dokumentem uprawniającym do zakupu będzie zaświadczenie wydane przez Wójta właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania.

Przypominamy że zakup preferencyjny przysługuje mieszkańcom, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 141 z późn. zm.)