20230601 konkursWe wtorek 30 czerwca przeprowadzony został konkurs finałowy XI Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów z klas 7-8. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył Adam Ciembronowicz – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Rybnej, a szkoła ta zajęła również pierwsze miejsce w rywalizacji drużynowej. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa w Czernichowie, nagrody ufundowała Gmina Czernichów.

Do rozwiązywania zadań w międzyszkolnym etapie konkursu matematycznego uczestnicy konkursu przystąpili we wtorek rano, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów. Uczniów i nauczycieli zasiadających w komisji przywitała Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie Anna Rams.

Po kilku godzinach wytężonej pracy umysłowej uczniowie przekazali swoje rozwiązania komisji konkursowej, która pracowała w składzie: Dominika Matysiak – Kapusta, Małgorzata Dzierwa, Elżbieta Majcherkiewicz, Stanisława Buczek, Joanna Sroka i Stanisława Piętak.

Z grona 10 uczestników gminnego finału XI Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów z klas 7-8 najlepszy okazał się Adam Ciembronowicz z SP w Rybnej, drugie miejsce zajął Hubert Kuć, także z SP w Rybnej, a trzecie miejsce wywalczył Wojciech Rakoczy ze Szkoły Podstawowej w Czernichowie. Udział w gminnym finale wzięli również: Paweł Bromboszcz i Michał Grzesiak z SP w Kamieniu, Aleksandra Mleczek i Victoria Panek z SP w Rusocicach, Jakub Grzywa z SP w Czernichowie oraz Magdalena Traczyk i Kamil Dyrek z SP w Nowej Wsi Szlacheckiej.

W drużynowej rywalizacji SP w Rybnej wywalczyła „złoto”, SP w Czernichowie „srebro”, a na podium znalazła się również SP w Kamieniu, zdobywając trzecie miejsce.

Miłym podsumowaniem XI Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów z klas 7-8 było wręczenie przez Zastępcę Wójta Stanisława Molika oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie Annę Rams nagród i upominków najlepszym młodym matematykom z naszych szkół podstawowych.