20230609 hala15 maja br. została podpisana umowa na wykonanie projektu rozbudowy placówki szkolnej w Przegini Duchownej o halę sportową wraz z przewiązką. Wykonawcą projektu jest Mirosław Barcik, prowadzący firmę fero+enso Mirosław Barcik.

Nowo projektowana hala ma mieć wewnątrz boisko sportowe o wymiarach co najmniej 19x31,5 m, zaplecze szatniowo – socjalne i techniczne oraz minimum jedną salę na zajęcia rehabilitacyjne i jedną salę na zajęcia dydaktyczne. Ma także być wyposażona m.in. w system rekuperacji oraz w instalację fotowoltaiczną.

W umowie na wykonanie projektu określono wynagrodzenie dla firmy fero+enso Mirosław Barcik na kwotę 95940 zł brutto. Spotkanie z wykonawcą projektu odbyło się w środę 31 maja br. Projekt ma być gotowy do końca tego roku.