20230621 wodociagW ramach zadania pn.: „𝐏𝐨𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐮 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐰𝐨𝐝𝐨𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐢 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐰𝐨𝐝𝐲 𝐩𝐨𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐰𝐲𝐦𝐢𝐚𝐧𝐞̨ 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐳𝐚ł𝐞𝐣 𝐬𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐨𝐰𝐞𝐣, 𝐳̇𝐞𝐥𝐢𝐰𝐧𝐞𝐣 𝐢 𝐚𝐳𝐛𝐞𝐬𝐭𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐠𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐂𝐳𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐡𝐨́𝐰 – 𝐜𝐳𝐞̨𝐬́𝐜́ 𝐈: 𝐂𝐳𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐡𝐨́𝐰 – 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐧 𝐮𝐥. 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐜𝐳𝐲𝐤𝐚, 𝐮𝐥. 𝐙𝐚𝐰𝐢ł𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐮𝐥. 𝐍𝐚 𝐖𝐳𝐠𝐨́𝐫𝐳𝐞” została wykonana nowa sieć wodociągowa o łącznej długości 501,28 mb.
Prace obejmowały również wykonanie 27 przyłączy o średnicy ø 40 mm i jednego przyłącza o średnicy ø 63 mm. Ponadto została odtworzona nawierzchnia asfaltowa na ul. Na Wzgórzu i na ul. Zawiła na odcinku od ul. Stefczyka do ul. Na Wzgórzu.
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę FUH Star-Kop Krzysztof Urbańczyk z siedzibą w Czernichowie na podstawie umowy podpisanej 26 października 2022 roku.
Wartość umowy wyniosła 1 053 316,28 zł brutto.
Prace związane z wykonaniem zadania zostały zakończone 9 czerwca 2023 r., a odbiór robót rozpoczął się w poniedziałek - 19 czerwca 2023 r.
Dokumentacja techniczna zadania została opracowana przez Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner - Lubnia Mała w sierpniu 2022 r. na podstawie umowy z dnia 13.10.2021 r. Wartość umowna dokumentacji wyniosła 34 600 zł brutto.