20230621 raportUprzejmie informujemy, że na LXVI Sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 26 czerwca 2023 r. odbędzie się debata publiczna nad Raportem o stanie Gminy Czernichów.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów poprzez dziennik podawczy Urzędu Gminy Czernichów pisemne zgłoszenie poparte podpisami (w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej podpisy 20 osób).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w piątek (23 czerwca 2023 r.). Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

POBIERZ RAPORT O STANIE GMINY CZERNICHÓW ZA ROK 2022

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
Art. 28aa. [Raport o stanie jst]