20230727 przebudowa drogiTrwa procedura przetargowa na prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2186K na pograniczu dwóch miejscowości naszej gminy – Przegini Duchownej i Przegini Narodowej. Bezpieczeństwo użytkowników drogi poprawi się nie tylko dzięki przebudowie jezdni, ale także budowie chodnika i odwodnienia na tej drodze, mocno obciążonej ruchem zarówno aut osobowych, jak i pojazdów ciężarowych oraz autobusów komunikacji publicznej. Potencjalni oferenci, zainteresowani realizacją zadania, mają czas na składanie ofert do 9 sierpnia 2023 r, do godziny 10:00.

Ten odcinek drogi powiatowej jest bardzo ważny dla połączeń komunikacyjnych wewnątrz naszej gminy, ale odbywa się tutaj również ruch tranzytowy, między innymi tych aut, które jadą w kierunku mostu na Wiśle między Rusocicami a Łączanami. Widoczność na tym odcinku drogi powiatowej, na pograniczu dwóch miejscowości naszej gminy – Przegini Duchownej i Przegini Narodowej, jest bardzo zła, a parametry drogi nie sprzyjają bezpieczeństwu użytkowników, w szczególności niechronionych użytkowników dróg – pieszych i rowerzystów. Po wielu latach oczekiwań na modernizację tego odcinka drogi powiatowej, dzięki dobrej współpracy z władzami Powiatu Krakowskiego, przybliża się nadzieja na poprawę jakości drogi – komentuje Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Zadanie, które będzie realizował Powiat Krakowski przy wsparciu finansowym Gminy Czernichów polega na przebudowie połączonej z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2186K na odcinkach od km 0+306,1 do km 0+792,0.

Ważne dla mieszkańców naszej gminy jest to, że wykonanie robót budowlanych powinno nastąpić w ciągu 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy zadania. Inwestycja, którą będzie prowadziła jednostka Powiatu Krakowskiego – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego – obejmuje:

- przebudowę jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m wraz z wykonaniem wymaganych poszerzeń na łukach poziomych,

- budowę jednostronnego chodnika wzdłuż jezdni drogi powiatowej o szerokości od 1,5m do 2,0m z kostki brukowej betonowej wraz z budową murów oporowych,

- budowę odwodnienia drogi powiatowej w postaci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu krytego oraz otwartego w drodze powiatowej,

- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia teren,

- roboty towarzyszące.

Termin składania ofert mija w środę 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00.

JB