20230727 eternitSukcesem zakończyło się wnioskowanie o dotację na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy. Na ten cel uzyskaliśmy dotację w wysokości prawie 118 tys. złotych. – Nasz udział w programie stał się możliwy dlatego, że wykonaliśmy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w gminie, a to było warunkiem pozyskiwania dotacji z funduszy ekologicznych – informuje Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Efektem ekologicznym wskazanym przez WFOŚiGW dla projektu realizowanego w naszej gminie ma być przekazanie do unieszkodliwienia 316,40 ton odpadów zawierających azbest. Wniosek złożony przez nasz samorząd zakładał odbiór azbestu od 147 gospodarstw domowych.

W wyniku starań o pozyskanie dotacji Gmina Czernichów otrzymała pomoc finansową w wysokości 117 944,91 zł. W tej kwocie 67 936,95 zł są to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 50 007,96 zł środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wnioskowaliśmy o kwotę 155 036,00 zł.

Kolejnym działaniem ze strony gminy będzie ogłoszenie przetargu, w którym poznamy wykonawcę i kwotę, jaką będzie trzeba zapłacić za wykonanie tak dużego zakresu usługi odbioru azbestu, a tym samym udział finansowy budżetu gminy w realizacji przedsięwzięcia.