20230808 mojawoda3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków, prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) do programu „Moja Woda”.

W programie pozyskać można dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji, umożliwiających zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów:

- nabór wniosków trwa od 3 sierpnia 2023 r do wyczerpania środków,

- minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł,

- minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3,

- dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł,

- okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. (inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu),

- termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.,

- termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”). Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę instalacji:

- do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów,

- do magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach podziemnych lub naziemnych o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

- do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

- do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

- do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

KONTAKT: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontakt telefoniczny:

- Renata Stankiewicz – 573 143 708

- Anita Dziekan – 573 143 863

- Artur Tomasiewicz – 785 855 922

- Izabela Klimkiewicz – 573 143 695

Więcej informacji pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/