20230818 pogotowieCzekamy na przyjęcie przez Ministra Zdrowia zmiany w „Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego”, które uwzględniają uruchomienie na terenie naszej gminy podstacji Pogotowia Ratunkowego, zwiększającej bezpieczeństwo i dostęp do usług ratownictwa medycznego. W planie Państwowego Ratownictwa Medycznego wojewoda wskazuje miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, opierając się na analizie potrzeb i możliwości systemu ratownictwa medycznego.

22 grudnia 2022 roku do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity zostało skierowane wspólne wystąpienie Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki, Wójt Gminy Czernichów Danuty Filipowicz oraz Prezesa OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej Janusza Zalarskiego z prośbą o utworzenie na terenie Gminy Czernichów, w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka, stacji Pogotowia Ratunkowego, pozwalającej na zabezpieczenie medyczne dwóch gmin zlokalizowanych w zachodniej części aglomeracji krakowskiej – gmin Czernichów i Liszki.

Zasadność utworzenia stacji pogotowia na terenie naszej gminy argumentowano m.in. długim czasem dojazdu ambulansu ratunkowego do mieszkańców Gminy Czernichów, w szczególności do miejscowości w zachodniej części gminy (m.in. Kamień, Rusocice), gdzie szacowany czas dojazdu to ponad 20 minut (najbliższe stacje Pogotowia Ratunkowego znajdują się w Kryspinowie, Zabierzowie i Krzeszowicach).

Występujący do Wojewody Małopolskiego argumentowali m.in., że lokalizacja stacji Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka, położonej na granicy z Gminą Liszki, znacząco poprawi zabezpieczenie usługami ratownictwa medycznego mieszkańców Gminy Czernichów i dodatkowo zabezpieczy mieszkańców zachodniej części Gminy Liszki.

Podczas spotkań i wydarzeń na terenie naszej gminy, w których brał udział Wojewoda Łukasz Kmita, były okazje do przedstawienia lokalizacji i możliwości przygotowania zaplecza na potrzeby stacji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W przygotowanie zabezpieczenia stacji w ambulans ratowniczy zaangażował się również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest jednostką samorządu wojewódzkiego.

Jak poinformował nas Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Marek Maślerz, instytucja ta jest gotowa do uruchomienia podstacji KPR w Nowej Wsi Szlacheckiej na terenie naszej gminy od 1 września br. Czekające na akceptację Ministra Zdrowia zmiany w „Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego” przewidują, że w Nowej Wsi Szlacheckiej będzie działał zespół z ratownikami medycznymi lub z pielęgniarkami, praca odbywać się będzie prawdopodobnie w godzinach od 7.00 do 19.00. Zespoły ratowników będą dysponowały pełnym wyposażeniem i nowoczesnymi pojazdami, a podstacja w naszej gminie będzie w pełni zsynchronizowana z krajowym systemem ratownictwa medycznego. Zgłoszenia będą przyjmowane na numery telefonów Pogotowia Ratunkowego (tel. 999) oraz na ogólny numer alarmowy (tel. 112).

Według informacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Małopolsce pracuje 38 zespołów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Ambulanse ratunkowe Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego działają w mieście Krakowie, w okolicach stolicy Małopolski oraz w powiecie olkuskim. Park samochodowy KPR tworzą 32 zespoły podstawowe oraz 6 zespołów specjalistycznych, rozlokowane w 23 miejscach stacjonowania.

Jak poinformował Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, planuje on uruchomić podstację KPR na terenie Gminy Czernichów, aby maksymalnie skrócić czas dojazdu do osób poszkodowanych z zachodniej części Powiatu Krakowskiego. (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15145 )

Koordynowanie ratownictwa medycznego jest kompetencją wojewody. W ramach planowania i organizowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wojewoda wskazuje miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, opierając się analizie czasów dojazdu i optymalnym wykorzystaniu możliwości systemu. Stawka za 24-godzinny dyżur karetki pogotowia wynosi 6 503,20 zł w przypadku karetki typu „S” (z lekarzem) oraz 8 852,80 zł w przypadku karetki typu „P” (obsługa przez ratowników medycznych).

zdjęcieIMG 4169 1