20230907 przystanki

Od dzisiaj (czwartek, 7 września) następuje zmiana lokalizacji przystanków komunikacji publicznej w Zagaciu i w Czernichowie przy drodze powiatowej Czernichów – Liszki. W związku z końcowym etapem robót przy modernizacji tej drogi przystanki tymczasowe przestają obowiązywać.