Trwa kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Mobilności (ETM). Jest to największe wydarzenie poświęcone lokalnej promocji ekologicznego transportu, obchodzone w Europie jako European Mobility Week (EMW). Wydarzenie zainicjowane zostało przez Komisję Europejską w 2002 roku, odbywająca się corocznie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania - chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W Polsce Europejski Tydzień Mobilności koordynowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury.

Gmina Czernichów po raz kolejny włączyła się w działania, które w tym roku prowadzone są pod hasłem „Oszczędzaj energię”, w związku z tym ekodoradcy gminy Czernichów spotkają się z młodzieżą szkół podstawowych a także poruszą temat oszczędności energii i mobilnego transportu podczas zebrań odbywających się w poszczególnych sołectwach naszej gminy.

Corocznie punktem kulminacyjnym wydarzenia jest Dzień bez Samochodu obchodzony 22 września br. W związku z tym osoby, które w piątek dnia 22 września przyjdą do urzędu Gminy Czernichów pieszo, przyjadą rowerem lub hulajnogą otrzymają od ekodoradców (pokój 04) mały upominek dedykowany ETM.

Urząd Miasta Krakowa poinformował że w piątek 22 września 2023 r. - Dzień bez Samochodu w tramwajach i autobusach kasowniki zostaną wyłączone - każdy podróżujący po mieście komunikacją miejską będzie uprawniony do bezpłatnych przejazdów.

Natomiast w dniu 24 września 2023 r. podczas pikniku II DZIEŃ BEZPIECZNEGO POWIATU KRAKOWSKIEGO z POWIATOWĄ RADĄ BRD, który odbędzie się na parkingu pod budynkiem urzędu gminy (32-070 Czernichów, ul. Gminna 1) na stoisku prowadzonym przez ekodoradców również będzie można odebrać upominki dedykowane ETM a także zasięgnąć porad związanych z ochroną powietrza, wymianą pieców i kotłów, termomodernizacją budynków oraz zapoznać się z możliwością dofinansowania ww. działań w szczególności z rządowego priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.