Wnioski na zebranie, transport i unieszkodliwianie azbestuInformujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na zadania w zakresie zebrania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych przy, udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadania będą realizowane w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, należących wyłącznie do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A.1.4.1. na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.
 
Niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej:
 
Dodatkowo można śledzić informacje dotyczące tego programu na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/azbest/, gdzie znajdują się aktualne dane prowadzonych naborów wniosków na zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w formie dotacji oraz pożyczki.
 
Termin składania wniosków – nabór ciągły do 31.03.2026 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Ewentualne pytania w powyższej sprawie należy kierować do Pani Anety Dwernickiej – Rosy, pracownika WFOŚiGW w Krakowie pod nr tel. 573-143-762.