20231108 wodociagW miejscowości Rybna, w przysiółku Morgi, została wykonana nowa studnia głębinowa, dzięki której poprawi się zaopatrzenie w wodę z gminnego wodociągu. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zlecił wykonanie projektu połączenia wodociągu dostarczającego wodę do miejscowości Rybna z wodociągiem w Czułówku.

Decyzją Starosty Krakowskiego z 12 października 2023 roku została zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna zawierająca ustalenie zasobów eksploatacyjnych nowej studni odwierconej w miejscowości Rybna, przysiółek Morgi, wykonana na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

- Nowa studnia została wykonana przez firmę HYDROEL Zakład Wiertniczo – Geologiczny S.C. wyłonioną w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym. Firma ta przedstawiła najniższą ofertę na wykonanie zadania w kwocie 174 758,40 zł brutto. Dwie pozostałe oferty zgłoszone w przetargu wyniosły odpowiednio 291 141 i 357 702,79 zł brutto – mówi Paweł Kotula, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

W ramach umowy z firmą HYDROEL wykonano studnię głębinową dla ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich o głębokości 100 m. Zasoby eksploatacyjne uzyskane w wyniku próbnego pompowania zostały określone na 40 m3 wody na godzinę. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z przedmiotowego ujęcia.

- Taka wydajność nowej studni powinna być odczuwalna przez odbiorców wody i zminimalizować przerwy, wynikające z braków występujących chociażby podczas suszy – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił także wykonanie projektu połączenia wodociągu zasilającego przysiółek Rybna – Morgi z siecią wodociągową w miejscowości Czułówek. Wykonawcą jest Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner, za cenę 28 905 zł brutto. Wodociąg o długości około 1200 m pozwoli na zasilanie z nowego ujęcia dwóch miejscowości: Czułówka i Nowej Wsi Szlacheckiej, zaopatrywanych obecnie głównie wodą kupowaną z sąsiedniej Gminy Alwernia. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną na terenie naszej gminy oraz pozwoli zmniejszyć ilość wody kupowanej z zewnątrz.

ZGK/JB

Zdjęcia: ZGK w Czernichowie

 

1 Studnia Rybna Morgi 2 1     20230706 135443 1 1