Informacja o zrealizowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów" dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, gmina zrealizowała zadanie związane z „Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów”, pozyskując na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe.

Planując realizację powyższego zadania gmina złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nabór wniosków odbywał się w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 157 075 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 104 984 zł. Pozostała brakująca kwota została pokryta z budżetu gminy. Dzięki realizacji projektu unieszkodliwiono 320 Mg wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 54 976 zł (35%),
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 50 008 zł (32%),
  • środki własne Gminy Czernichów: 52 091 zł (33%).