20220919 interwencja

W związku ze zmianą firmy wykonującej na terenie naszej gminy usługę odbioru odpadów komunalnych zgłaszane są do Urzędu Gminy Czernichów problemy i niedopatrzenia w zakresie wykonywania tej usługi.

Opinie i uwagi mieszkańców są na bieżąco przekazywane do firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.

Najczęściej pojawiającymi się problemami są m.in.: pozostawianie nieodebranych worków z odpadami, pozostawianie koszy w innych miejscach niż były wystawione przez właścicieli nieruchomości oraz pozostawianie nieczystości (np. odłamków szkła) po odbiorze odpadów segregowanych.

Po interwencji Wójta Gminy w firmie Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach w tej ostatniej sprawie otrzymaliśmy szybką odpowiedź. Jak podaje przedstawicielka firmy usługowej, śmieciarka na odbiór szkła została zmieniona i nie powinno być już żadnego problemu z rozsypywaniem szkła. Firma informuje też, że od wtorku (16 sierpnia), gdy będzie już powtarzalność rejonów „sytuacja się unormuje”.

W razie powtarzania się niedogodności lub niedociągnięć prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Czernichów – Wydziałem Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 12-444-55-77 wew, 120.