20221028 odpady

Informujemy o zmianie następujących terminów odbioru odpadów zmieszanych, BIO i segregowanych:

Kamień I - z dnia 1 listopada 2022 r. na dzień 3 listopada 2022 r. (czwartek),

Wołowice I - z dnia 11 listopada 2022 r. na dzień 10 listopada 2022 r. (czwartek).