20230406 odpadyUrząd Gminy Czernichów uprzejmie przypomina, że od kwietnia do października odpady komunalne będą odbierane dwa razy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych -  Harmonogram odbioru odpadów