20230719 pszokInformujemy, że w dniu 22.07.2023r. (sobota ) w Czernichowie (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy), w godzinach od 8.30 do 12.00, czynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Na PSZOK można oddać:

zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania: z papieru, z tektury, z metali, z tworzyw sztucznych, ze szkła i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (bez samochodowych), odzież, tekstylia, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, starą stolarkę okienną, odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg raz w roku.

Odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5tony.

Oddając odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Czernichów tzn. potwierdzenie dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych lub deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.