Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych i bio z miejscowości Kamień I został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień I ulice: Bagienna, Borowa Górka, Gromadzka, Jagodowa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Na Górce, Olchowa, Plac Wolnica, Pod Górą, Pod Lasem, Pod Ostrą, Portowa, Rajska, Ratowa, Rubinowa, Skrajna, Starowiejska, Szkolna, Szlak, Zacisze.

Kamień II – odpady zmieszane, segregowane i bio

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych i bio z miejscowości Kamień II został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień II ulice: Akacjowa, Dąbrowa, Gary, Kanoników Regularnych, Krótka, Mała, Odwozy, Ofiar Bombardowania, Piaski, Podgórki, Polna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Widokowa, Wiślana, Złote Piaski, Źródlana.

UWAGA! Na ulicy Podłęże odpady są odbierane według harmonogramu dla miejsc trudno dostępnych.