20231006 pszokUprzejmie informujemy, że w sobotę (7.10.2023r.) w m. Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna) w godzinach 8.30 – 12.00 można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

 

 

 

Na PSZOK oddajemy:

 • zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych),
 • czyste drewno,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne i metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych),
 • odzież,
 • tekstylia,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje),
 • przeterminowane leki,
 • starą stolarkę okienną,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg raz w roku.

 

Równocześnie podkreślamy, iż odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy – pok. 108, telefon 12 444 55 77 wew. 120.