W sobotę (21 października 2023 r.) w miejscowości Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy) w godzinach 8.30 – 12.00 będzie można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

Przypominamy, że na PSZOK oddajemy:

zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, starą stolarkę okienną, odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg raz w roku.

Równocześnie podkreślamy, że odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Czernichów, pok. 108, telefon 12-444-55-77 wew. 120.