20231103 gabarytyPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów – 18 i 25 listopada

Lokalizacja PSZOK:

  • Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna);
  • Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy).

Na PSZOK oddajemy:

zużyte opony (do 4 sztuk, opony z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, odpady nie kwalifikujące się jako odpady medyczne (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

 

Równocześnie podkreślamy, że odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu i przekazywać je pracownikowi firmy Anbud. Teren zbiórki może być monitorowany.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Czernichów – pok. 108, telefon 12-444-55-77 wew. 120.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

Rybna

18 listopada 2023

8.30 – 12.00

Czernichów

25 listopada 2023

8.30 – 12.00