Comiesięczna ulga w wysokości 8 złotych liczona od jednej osoby w gospodarstwie domowym to możliwość na obniżenie rachunków płaconych przez mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcom, którzy do tej pory korzystali z ulgi wynoszącej 5 zł, stawka ulgi zostanie przeliczona automatycznie – bez obowiązku złożenia nowej deklaracji. Natomiast mieszkańcy, którzy nie korzystali dotychczas z ulgi mają możliwość złożyć nową deklarację i zaoszczędzić w domowym budżecie już od 1 lutego.

Obecnie stawka za odbiór stałych odpadów komunalnych od jednego mieszkańca nieruchomości, który segreguje odpady, wynosi 35,00 zł. Od 1 lutego, po skorzystaniu z ulgi będzie wynosić 8 zł mniej - 27,00 zł. Aby skorzystać z nowej stawki ulgi przy płaceniu za odbiór odpadów komunalnych należy:

  • posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne;
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czernichów w pokoju 108 (I piętro), przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Jednocześnie informujemy, że od właściciela nieruchomości, który korzysta ze zniżki nie będą odbierane bioodpady. Do bioodpadów zaliczamy: odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu (liście, trawa, drobne gałęzie). Bioodpady nie będą od tych mieszkańców również przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku stwierdzenia, że:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

- uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika.

Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają możliwość założenia przydomowego kompostownika, do kompostowania bioodpadów. Kompost to naturalny nawóz, który jest źródłem materii organicznej w formie próchnicy i stanowi najtańszy materiał do użyźniania gleby. Jego stosowanie nie spowoduje przedawkowania oraz zatrucia środowiska. Kompost nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych.

20221020 odpadyPrzypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odpady będą odbierane w następujących terminach:

- Nowa Wieś Szlachecka (z wyjątkiem ulic: Galicyjska, Leśna, Lisiecka, Oświęcimska) – termin został ustalony na 23 grudnia 2023 r. (nie będzie odbioru w czwarty poniedziałek, który przypada na pierwszy dzień święta Bożego Narodzenia - 25 grudnia).

- Czernichów III (ulice: Boczna, Dojazdowa, Jurajska, Kępa, Leśna, Lipowa, Mała, Na Błonia, Nad Potokiem, Na Studzienkach, Parkowa, Pasieka, Pod Lasem, Poprzeczna, Promowa, Sportowa, Wałowa, Wiślana) – termin został ustalony na 30 grudnia 2023 r. (nie będzie odbioru odpadów w czwarty wtorek, który przypada na drugi dzień święta Bożego Narodzenia - 26 grudnia).

- Rusocice (z wyjątkiem ulicy Leśny Zakątek) – termin został ustalony na 13 stycznia 2023 r. (nie będzie odbioru w pierwszy poniedziałek stycznia, który przypada na Nowy Rok - 1 stycznia).

20231103 gabarytyPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów – 18 i 25 listopada

Lokalizacja PSZOK:

  • Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna);
  • Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy).

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w terminie od 6 listopada do 8 listopada 2023 r.Odpady nietypowe, tj. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), meble ogrodowe, drzwi (bez szyb), dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, ceramika łazienkowa (WC, umywalka, brodzik, wanna, kabina prysznicowa), opony w liczbie 4 szt. (do samochodów osobowych).

W sobotę (21 października 2023 r.) w miejscowości Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy) w godzinach 8.30 – 12.00 będzie można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

Przypominamy, że na PSZOK oddajemy:

zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, starą stolarkę okienną, odpady budowlane i rozbiórkowe do 500 kg raz w roku.

Równocześnie podkreślamy, że odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Czernichów, pok. 108, telefon 12-444-55-77 wew. 120.