20230526 harmonogramUprzejmie informujemy, iż w czerwcu 2023 r. terminy odbioru odpadów komunalnych obowiązują według wcześniejszych harmonogramów. Odpady odbierane będą przez firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169. Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz z PSZOK na miesiąc czerwiec 2023 r. dla poszczególnych rejonów z terenu Gminy Czernichów.

20221020 odpadyNastąpiła zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych.
 
W Rusocicach i w Czułówku: z dnia 1 maja 2023 r. na dzień 29 kwietnia 2023 r.:
- RUSOCICE (z wyjątkiem ul. Leśny Zakątek) - I poniedziałek miesiąca - odbiór odpadów zmieszanych, bio, segregowanych,
– CZUŁÓWEK - I poniedziałek miesiąca - odbiór odpadów zmieszanych i bio.

20230406 odpadyUrząd Gminy Czernichów uprzejmie przypomina, że od kwietnia do października odpady komunalne będą odbierane dwa razy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych -  Harmonogram odbioru odpadów

20230331 czernichowInformujemy, że odbiór odpadów zmieszanych, bio, segregowanych z miejscowości Czernichów I został przesunięty z dnia 10 kwietnia 2023 r. (II poniedziałek miesiąca) na dzień 13 kwietnia 2023 r. (czwartek).

20230331 nwszInformujemy, że odbiór odpadów zmieszanych oraz bio z miejscowości Nowa Wieś Szlachecka został przesunięty z dnia 10 kwietnia 2023 r. (II poniedziałek miesiąca) na dzień 13 kwietnia 2023 r. (czwartek).