20230324 zbiorka W dniach 23 i 24 października 2023 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

20231006 pszokUprzejmie informujemy, że w sobotę (7.10.2023r.) w m. Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna) w godzinach 8.30 – 12.00 można oddać do PSZOK odpady komunalne, których nie można wrzucić do pojemników czy worków na segregację.

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych i bio z miejscowości Kamień I został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień I ulice: Bagienna, Borowa Górka, Gromadzka, Jagodowa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Na Górce, Olchowa, Plac Wolnica, Pod Górą, Pod Lasem, Pod Ostrą, Portowa, Rajska, Ratowa, Rubinowa, Skrajna, Starowiejska, Szkolna, Szlak, Zacisze.

Kamień II – odpady zmieszane, segregowane i bio

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych i bio z miejscowości Kamień II został przesunięty z dnia 15 sierpnia 2023 r. (III wtorek miesiąca) na dzień 12 sierpnia 2023 r. (sobota).

- Kamień II ulice: Akacjowa, Dąbrowa, Gary, Kanoników Regularnych, Krótka, Mała, Odwozy, Ofiar Bombardowania, Piaski, Podgórki, Polna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Widokowa, Wiślana, Złote Piaski, Źródlana.

UWAGA! Na ulicy Podłęże odpady są odbierane według harmonogramu dla miejsc trudno dostępnych.

20230719 pszokInformujemy, że w dniu 22.07.2023r. (sobota ) w Czernichowie (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy), w godzinach od 8.30 do 12.00, czynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

20230630 odpadyInformujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czernichów. Wykonawcą będzie F.U.H "ANBUD" Andrzej Zyguła, Trąbki 451, 32-020 Wieliczka. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych pozostaje bez zmian. Poniżej odnośnik do harmonogramów od lipca 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Przejdź do: Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

 

Telefony kontaktowe:

Biuro Obsługi reklamacji Wykonawcy - tel. 12 653 88 55 w godzinach od 8:00 do 16:00

Urząd Gminy Czernichów - tel. 12 444 55 77 wew. 120, 112 w godzinach pracy Urzędu