Harmonogram odbioru - PSZOK

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

z terenu Gminy Czernichów

 

Lokalizacja PSZOK:

  • Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna)
  • Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy)

 

Ważne!

Odbiór odpadów na PSZOK po okazaniu potwierdzenia dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na PSZOK oddajemy:

zużyte opony (do 4 sztuk z pojazdów osobowych), czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje), przeterminowane leki, starą stolarkę okienną, ,odpady budowlane i rozbiórkowe do 500kg raz w roku.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

Czernichów

22.07.2023

8.30 – 12.00

Rybna

05.08.2023

8.30 – 12.00

Czernichów

19.08.2023

8.30 – 12.00

Rybna

02.09.2023

8.30 – 12.00

Czernichów

16.09.2023

8.30 – 12.00

Rybna

07.10.2023

8.30 – 12.00

Czernichów

21.10.2023

8.30 – 12.00

Rybna

09.03.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

23.03.2024

8.30 – 12.00

Rybna

06.04.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

20.04.2024

8.30 – 12.00

Rybna

11.05.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

25.05.2024

8.30 – 12.00

Rybna

08.06.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

22.06.2024

8.30 – 12.00

Rybna

06.07.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

20.07.2024

8.30 – 12.00

Rybna

10.08.2024

8.30 – 12.00

Czernichów

24.08.2024

8.30 – 12.00

 

Równocześnie podkreślamy iż odpady na miejsce zbiórki można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy – pok. 108, telefon 12 444 55 77 wew. 120.