Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2023

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Inwestycji i Rozwoju

15.02.2023r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Spotkanie z przedstawicielami Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych – omówienie inwestycji drogowych realizowanych i planowanych na terenie gminy Czernichów.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

17.02.2023r.

(piątek)

godz. 14.30

 

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

20.02.2023r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez PPP na terenie gminy Czernichów.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie w roku 2022.
 3. Informacja o rekrutacji do przedszkoli samorządowych w gminie Czernichów.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

21.02.2023r.

(wtorek)

godz. 15.30

 

 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027.
 2. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku ( dostosowanie zapisów w zakresie gospodarki wodnościekowej).
 3. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

22.02.2023r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Koszty programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

27.02.2023r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027.
 4. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku ( dostosowanie zapisów w zakresie gospodarki wodnościekowej).