Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na kwiecień 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

 

17.04.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2023 rok.
 2. Informacja o planowanym kalendarzu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy lub z jego udziałem.
 3. Polityka informacyjna i promocja gminy Czernichów.
 4. Funkcjonowanie LKS-ów. Spotkanie z przedstawicielami zarządów LKS.
 5. Informacja o współpracy gminy Czernichów ze społecznościami lokalnymi, gminami partnerskimi i współdziałaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 6. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
 7. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18.04.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Wyjazd Komisji na ul. Łąkową.
 2. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Zagrożenie powodziowe dla gminy- utrzymanie i konserwacja wałów, urządzenia    przeciwpowodziowe.
 4. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

19.04.2023 r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

 

20.04.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Omówienie zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na rok 2023.
 2. Omówienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w roku 2022.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

24.04.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki  odpadami komunalnymi.
 2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2023 rok.
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa.