Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na czerwiec 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

5.06.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

      1.            Analiza sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za 2022 rok.

      2.            Analiza informacji o stanie mienia Gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

      3.            Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów w roku 2022 i wypracowanie opinii w tej sprawie.

      4.            Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla wójta za rok 2022.

      5.            Sprawy bieżące.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

5.06.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 17.00

       1.            Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Czernichów.

       2.            Sprawy bieżące.