Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na czerwiec 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

19.06.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Analiza realizacji zadania – dowóz dzieci do szkół.
 2. Informacja o działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za rok 2022.
 3. Analiza raportu o stanie gminy.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów w roku 2022.
 5. Informacja o turystyce, terenach rekreacyjnych i urządzeniach sportowych na terenie gminy Czernichów.
 6. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.
 7. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

20.06.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1.  Raport o stanie gminy-analiza.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2022.
 3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich  w 2022 roku.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem działalności rzeczowej ZGK w roku 2022.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

21.06.2023 r.

(środa)

godz.15.30

 1. Analiza raportu o stanie gminy.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów w roku 2022.
 3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich  w 2022 roku.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

22.06.2023 r. (czwartek)

godz. 15.30

 1. Analiza raportu  o stanie gminy.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów w roku 2022.
 3. Analiza sprawozdań  finansowych gminy Czernichów i GBP za 2022 rok.
 4. Analiza zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego  w roku 2022.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

26.06.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernichów za rok 2022.
 2. Wotum zaufania dla wójta.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Gminy Czernichów i GBP za 2022.
 4. Informacja  o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2022.
 5. Absolutorium dla wójta.