Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na lipiec 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych 

13.07.2023 r.

(czwartek)

godz.15.30

  1. Raport o wykorzystaniu środków finansowych na zadania inwestycyjne w gminie Czernichów w ramach programu rządowego „Polski Ład” (w zakresie oświaty i spraw społecznych).
  2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

13.07.2023 r.

(czwartek)

godz.17.00

  1. Rozpatrzenie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
  2. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Inwestycji i Rozwoju

18.07.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

  1. Przegląd inwestycji na drogach gminnych realizowanych w ramach Polskiego Ładu (komisja wyjazdowa - rozpoczęcie w Urzędzie Gminy Czernichów).
  2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję

Komisja Budżetu i Finansów

20.07.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

  1. Raport o wykorzystaniu środków finansowych na zadania inwestycyjne w gminie Czernichów w ramach programu rządowego „Polski Ład”
  2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Rewizyjna

26.07.2023 r.

(środa)

godz. 11.00

  1. Analiza zatrudnienia osób w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie i otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia.
  2. Sprawy bieżące.

Planowana sesja

24.07.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30