Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na sierpień 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

21.08.2023 r.

(poniedziałek)

godz.14.00

 1. Posiedzenie wyjazdowe. Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego. Informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Czernichów obecnie, plany na przyszłość i związane z tym zagadnienia.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

22.08.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Wykorzystanie środków z Polskiego Ładu na inwestycje w zakresie kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Drogi gminne planowane  do modernizacji w nowej edycji’’ Polskiego Ładu’’
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

22.08.2023 r.

(wtorek)

godz. 17.30

 1. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość Wójta Gminy Czernichów  w postępowaniu  administracyjnym.
 2. Rozpatrzenie skargi na niedopełnienie obowiązków sprawowanych przez Wójta Gminy Czernichów.
 3. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
 4. Sprawy bieżące.

 

Komisja Inwestycji i Rozwoju

 

23.08.2023 r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Plany związane  z powstaniem  strefy ekonomicznej na terenie gminy Czernichów.
 2. Ewentualne plany  inwestycyjne związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną obwodnicą Rybnej.
 3. Stan realizacji inwestycji ,, ciągi pieszo-rowerowe’’.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

24.08.2023 r. (czwartek)

godz. 15.30

 1. Realizacja zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2023r.
 2. Zadania finansowane wspólnie z powiatem - udział finansowy powiatu i gminy.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

28.08.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Czernichów w chwili obecnej, plany na przyszłość i związane  z tym zagadnienia.