Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na wrzesień 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

14.09.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Analiza umów dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych ( zestawienie zapłaconych faktur za rok 2021/2022 i rok 2022/2023, całkowity koszt poniesiony przez Urząd Gminy).
 2. Analiza umów zawieranych ze Stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.
 3. Sprawozdania i rozliczenia dotacji z Urzędu Gminy umów zawartych ze Stowarzyszeniami i innymi organizacjami pożytku publicznego.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

18.09.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek oświatowych, GBP w Czernichowie, GZOS oraz GOPS w I półroczu 2023 roku.
 2. Informacja o środkach finansowych z UG w Czernichowie przeznaczonych na finansowanie/współfinansowanie lokalnych imprez wydarzeń przekazanych stowarzyszeniom w 2023 roku.
 3. Aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 4. Wnioski o nagrody wójta dla nauczycieli za 2022 rok.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19.09.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Informacje o realizacji zadań ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego  w bieżącym roku.
 2. Zimowe utrzymanie dróg-przetarg.
 3.  Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19.09.2023 r.

(wtorek)

godz. 17.30

 1. Rozpatrzenie skargi na niedopełnienie obowiązków sprawowanych przez Wójta Gminy Czernichów.
 2. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
 3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Inwestycji i Rozwoju

 

20.09.2023 r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Analiza stanu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

21.09.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Omówienie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych rok 2022/2023
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

25.09.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2023r.