Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na październik 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

 

16.10.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 2. Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok2024.
 3. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Specyfika i funkcjonowanie stacji pogotowia w remizie OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej.
 5. Sprawy bieżące (tematy z poprzednich KEISS, które winny być przygotowane: projekt Cyfrowa gmina - ostateczne rozliczenie, nakłady "Orki" w celu weryfikacji zapotrzebowania na rok 2024, pozostałe zmiany w aneksach do arkuszy placówek oświatowych, zniżki godzin dla dyrektorów placówek oświatowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach, opinia prawna decyzji p. Wójt o nieujawnieniu KEISS wniosków o nagrody wójta   w 2022 roku, oferta KGW w Rybnej, w wyniku której KGW otrzymało grant w wysokości 20 tysięcy złotych),
 6. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

17.10.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Komunalizacja gruntów skarbu państwa, sprzedaż, dzierżawa działek stanowiących własność mienia gminnego, zakup działek.
 2. Zaległości wobec ZGK z tytułu niepłacenia za wodę i ścieki.
 3. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów realizacja założeń zawartych w strategii w zakresie kompetencji komisji.
 4. Aktualny stan komunikacji publicznej  w gminie Czernichów.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

 

Komisja Inwestycji i Rozwoju

 

18.10.2023 r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Analiza wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2024.
 2. Stan przygotowania inwestycji w ramach środków otrzymanych przez Gminę   Czernichów z Rządowych Programów Inwestycyjnych.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

19.10.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Analiza wniosków sołeckich do budżetu gminy Czernichów na rok 2024.
 2. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

23.10.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2022/2023.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych.
 3. Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.