Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na listopad 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

 

20.11.2023 r.

(poniedziałek)

godz.15.30

 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec seniorów i niepełnosprawnych.
 3. Monitorowanie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 (w zakresie kompetencji Komisji).
 4. Sprawy bieżące (w tym zaległe - możliwość obsługi kuchni Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wołowicach, analiza zapotrzebowania na "Orkę", wnioski o nagrody wójta w 2022 roku oraz 2023 roku, rozliczenie dotacji do projektu dla stowarzyszenia Dobro Powraca, specyfika funkcjonowania stacji pogotowia w budynku OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej).
 5. Projekt Budżetu Gminy Czernichów na rok 2024.
 6. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernichów.
 7. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

  Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

21.11.2023 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
 2. Gospodarka w lasach stanowiących mienie gminy.
 3. Stawki opłat za ścieki dowożone.
 4. Projekt Budżetu Gminy Czernichów na rok 2024.
 5. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernichów.
 6.  Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

 

Komisja Inwestycji i Rozwoju

 

22.11.2023 r.

(środa)

godz. 15.30

 1.   Analiza planowanych inwestycji ujętych w projekcie Budżetu Gminy Czernichów na rok 2024.
 2. Projekt Budżetu Gminy Czernichów na rok 2024.
 3. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernichów.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

23.11.2023 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Podatki lokalne na rok 2024.
 2. Projekt Budżetu Gminy Czernichów na rok 2024.
 3. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernichów.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

27.11.2023 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Podatki lokalne na rok 2024.