Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na grudzień 2023

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

11.12.2023r.

godz.

1.Sprawozdania i rozliczenia z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Czernichów dla Stowarzyszenia" Dobro Powraca" oraz Fundacji "Vitae Sal Amicitia".

2. Analiza umów- ciąg dalszy:( -umowa SW.524.1.2022.DM z dnia 23.06.2022

- umowa SW.525.2.2023.AW z dnia 1.03.2023,- umowa SW.524.2.2023.AW z dnia 19.04.2023,- umowa SW.524.6.2023.DM z dnia 21.04.2023,- umowa SW.524.3.2022.DM z dnia 17.10.2022,- umowa SW.524.3.2023.DM z dnia 21.04.2023).

3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

4. Sprawy bieżące

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

18.12.2023 r.

 

godz.15.30

     1.          Analiza Planu Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2024.

     2.          Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na 2024 rok.

     3.          Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038.

     4.          Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19.12.2023 r.

godz. 15.30

     1.          Analiza Planu Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2024.

     2.          Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na 2024 rok.

     3.          Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038.

     4.          Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów,

Komisja Inwestycji i Rozwoju

 

 

 

 

27.12.2023 r.

godz. 15.30

      1.        Analiza Planu Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2024.

      2.        Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na 2024 rok.

      3.        Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038.

      4.        Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

28.12.2023 r.

godz. 15.30

     1.          Budżet Gminy Czernichów na rok 2024.

     2.          Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów na lata 2024-2038.

     3.          Plan Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2024.

     4.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.