zawiadomienieosesji

Czernichów, 19 września 2022 r.

Rada Gminy Czernichów

woj. małopolskie

tel. 122 702 104 fax 122 702 324

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2022 r.
 4. Informacja o wykonaniu budżetu  w I połowie 2022 r.
 5. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r.
 6. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 871/6 w Czernichowie) (druk nr 1).
 7. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 1142/13 w Czernichowie) (druk nr 2).
 8. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 115/2 w Rusocicach) ( druk nr 3).
 9. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 116/2  w Rusocicach) (druk nr 4).
 10. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 (projekt nr 1) ( druk nr 5).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 (projekt  nr 2) ( druk nr 6).
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 (projekt  nr 3) ( druk nr 7).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.459.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów ( druk nr 8).
 14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym (druk nr 9).
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski