Czernichów, 21 grudnia 2022 r.

Rada Gminy Czernichów

woj. małopolskie

tel. 122 702 104 fax 122 702 324                                                               

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2022 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII.191.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernichów (Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2016 r. poz. 3872 i 3917 oraz z 2019 r. poz. 7235 i 9807) ( druk nr 1).
 5. Uchwała  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu ( druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie  ustalenia  wykazu wydatków budżetu Gminy Czernichów na rok 2022, które nie wygasają z upływam roku budżetowego ( druk nr 3).
 7. Uchwała w sprawie  ustalenia  wykazu wydatków budżetu Gminy Czernichów na rok 2022, które nie wygasają z upływam roku budżetowego ( druk nr 4).
 8. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XLVII.458.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2021 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 r ( druk nr 5)
 9.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.459.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów ( druk nr 6).
 10. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 7).
 11. Uchwała w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2038 ( druk nr 8).
 12. Plan Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2023( druk nr 9).
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023( druk nr 10 ).
 14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym ( druk nr 11).
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

(podpis elektroniczny)

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE