Zawiadamiam, że LXV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

zawiadomienieosesji

 

 

Czernichów, 22 maja 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.

Proponowany porządek obrad:

         1.         Otwarcie sesji.

         2.         Przedstawienie porządku obrad.

         3.         Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

         4.         Informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w Gminie Czernichów w roku 2021.

         5.         Informacja Komisariatu Policji w Krzeszowicach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów za 2022 r (druk nr 1).

         6.         Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022 (druk nr 2).

         7.         Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków (druk nr 3).

         8.         Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 4).

         9.         Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 5).

       10.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 6).

       11.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 7).

       12.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres do lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 8).

       13.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 9).

       14.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 10).

       15.       Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 11).

       16.       Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 (druk nr 12).

       17.       Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.

       18.       Wolne wnioski.

       19.       Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE

POBIERZ UCHWAŁY (WORD)