Zawiadamiam, że LXVI sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)zawiadomienieosesji

 

 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXVI sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

            Ponadto w  debacie nad Raportem o stanie Gminy Czernichów za rok 2022 mogą uczestniczyć i zabrać głos mieszkańcy zgłoszeni  zgodnie z art. 28aa ust.7 pkt 1 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.z 2023 r. poz.40 z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2023 r.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Czernichów za rok 2022.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania  dla Wójta Gminy Czernichów ( druk nr 1).
 6. Analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2022.
 7. Uchwała  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2022 ( druk nr 2).
 8. Analiza rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2022.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2022 ( druk nr 3).
 10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2022 ( druk nr 4).
 11. Uchwała w sprawie  ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernichów ( druk nr 5).
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych oddanych do dyspozycji sołectw w 2024 roku. ( druk nr 6).  
 13. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ( druk nr 7).
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 8).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 9).
 16. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE (pdf)

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE (docx)