zawiadomienie o zebraniu wiejskimZawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2023 r. (niedziela) o godz. 17.00Remizie OSP Rusocice odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rusocice. W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 17.15.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięcia dot. przeznaczenia środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Rusocice na rok 2023
  4. Wolne wnioski

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

Do pobrania:

- Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Rusocice