zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Zawiadamiam, że w dniu 10.09.2023 r o godz. 18.00 w Dąbrowie Szlacheckiej w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Dąbrowa Szlachecka.

 

 

 

Gmina Czernichów

Sołectwo Dąbrowa Szlachecka

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 10.09.2023 r o godz. 18.00 w Dąbrowie Szlacheckiej w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Dąbrowa Szlachecka.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.18.15

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.Uchwała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

5.Wolne wnioski.

6.Zakończenie zebrania

Sołtys

Agnieszka Górka

                                                                      

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.