zawiadomienie o zebraniu wiejskimZawiadamiam, że w dniu 08.09.2023 r o godz. 19.00 w Czernichowie w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czernichów.

 

 

 

 

 

 

Gmina Czernichów

Sołectwo Czernichów

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 08.09.2023 r o godz. 19.00 w Czernichowie w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czernichów.

W razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz.19.15

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.Uchwała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

5.Wolne wnioski.

6.Zakończenie zebrania

Sołtys

Tomasz Choroszy

                                                                      

 

§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.