HERB i FLAGA GMINY CZERNICHÓW

STATUT
GMINY CZERNICHÓW

- tekst ujednolicony -


Załącznik do Uchwały Nr XXIV.173.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012 r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 303 i z 2018 r. poz. 7468.


-wyciąg-

§ 7

1. Gmina posiada herb i flagę.
2. Herb gminy ma następujący wygląd: w polu błękitnym łódź złota z dwoma srebrnymi wiosłami, nad którą oko opatrzności złote w otoczeniu na przemian złotych i srebrnych promieni.
3. Flaga gminy ma postać płata prostokątnego o proporcjach 5:8 (wysokość: szerokość) w kolorze żółtym z dwoma pionowymi pasami błękitnymi na obu skrajach, każdy o szerokości 1/5 płata – herb gminy umieszczony centralnie.
4. Wizerunek herbu i flagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
5. Herb i flaga gminy podlegają ochronie prawnej.
6. Herb gminy używany jest w szczególności dla oznaczenia siedzib organów oraz jednostek organizacyjnych gminy, jej dokumentów, wydawnictw a także w celach promocyjnych.
7. Flaga gminy jest używana w czasie świąt i uroczystości państwowych i gminnych, a także w celach promocyjnych.
8. Używanie herbu i flagi gminy w celach komercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą i na warunkach ustalonych przez wójta.
___________________________________________________________
Uwaga: heraldyka dopuszcza używanie „na co dzień” koloru białego w miejsce srebra i żółtego w miejsce złota.

Herb Gminy Czernichów m     Flaga Gminy Czernichów m