Rzecz (produkt) staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczna. Należy ją wówczas wyrzucić, tak aby nie stanowiła dla nas żadnego zagrożenia i jeżeli to możliwe w taki sposób, aby stała się odpadem użytecznym. Segregując odpady chronisz środowisko naturalne i jednocześnie oszczędzasz.
Nowy system odbioru odpadów komunalnych gwarantuje, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa – tak więc segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie lub przetwarzanie segregowanych odpadów jest coraz bardziej popularne na świecie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię, surowce naturalne i organiczne. Z odpadów powstają produkty codziennego użytku, np. papier, chusteczki higieniczne, produkty PCV, torebki, a nawet meble czy ubrania.

 

Ulotka śmieci

Ulotka śmieci 1

 

ZASADY SEGREGACJI W GMINIE CZERNICHÓW –
SEGREGACJA W SYSTEMIE KOLOROWEGO WORKA
System kolorowego worka w segregacji odpadów będzie realizowany na terenie gminy Czernichów. W tym systemie należy zbierać czyste surowce wtórne – tylko  właściwie wyselekcjonowane śmieci powinny być gromadzone w kolorowych workach.

PLASTIK

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zbieramy do żółtego worka.
TAK: plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych (zgniecione), płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe, worki, torebki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po mleku i sokach (tetrapaki), zgniecione aluminiowe puszki po napojach, puszki z blachy stalowej np. po konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. narzędzia, garnki, pokrywki od słoików, kapsle z butelek, rury, druty, itp.).
NIE: opakowania po lekach, butelki i opakowania po olejach przemysłowych, styropian i inne tworzywa piankowe, zabawki, sprzęt AGD, części samochodowe, opakowania (PCV) po kosmetykach, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych.

PAPIER

Papier i tekturę zbieramy do niebieskiego worka.
TAK: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony i tektura, koperty
NIE: tapety, zabrudzony
(a szczególnie zatłuszczony) papier, papier z folią, pieluchy
i inne artykuły higieniczne ,worki po cemencie, papier faksowy i termiczny, przebitkowy

SZKŁO

Szkło, w tym opakowania szklane zbieramy do zielonego worka.
TAK: tylko szkło opakowaniowe, czyli butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach
NIE: ceramika, fajans, porcelana i kryształy, szkło stołowe, szkło zbrojone i żaroodporne, szkło okularowe, szkło okienne, szyby samochodowe, lustra, luksfery (pustaki szklane), żarówki fluoroscencyjne i neonowe

BIO

Odpady biodegradowalne zbieramy do brązowego worka.
TAK: odpady kuchenne, zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości.
NIE: popiół, odpady budowlane, gruz, kamienie