20221117 lgd1

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów zachęca do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Prezentowane projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Galeria projektów dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa pod linkiem:

http://www.bliskokrakowa.pl/zrealizowane-projekty/projekty.html

 

lgd1