20221230 wodaZakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej w dniu 02.01.2023 r. (poniedziałek) w miejscowości Czernichów (od skrzyżowania ul. Franciszka Stefczyka z ul. Skalną w stronę przysiółka "Czernichówek", przysiółka "Studzienki" i przysiółka "Pod Lasem" wraz z wyżej wymienionymi przysiółkami jak również domy w stronę miejscowości Wołowice i Zagacie), miejscowość Wołowice (od Czernichowa do Przedszkola Samorządowego w Wołowicach), w godzinach od 08:00 do 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia.

Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.