20221230 a14Znany jest już nowy rozkład jazdy linii autobusowej A14 na trasie Spytkowice-Czernichów-Kraków. W naszej gminie linia A 14 będzie przebiegać przez 4 sołectwa.

Poniżej podajemy wykaz przystanków, które są uwzględnione w rozkładzie jazdy w miejscowościach naszej gminy:

- Rusocice: Na Brzegu (NŻ), Skład (NŻ), Łęg (NŻ);

- Kłokoczyn: Szkoła (NŻ);

- Czernichów: Ratanice (NŻ), Ratanice Most (NŻ), Zakamycze (NŻ), Rynek (NŻ), Studzienki (NŻ), Stacja Paliw (NŻ);

- Wołowice: Niwka (NŻ), Pichonówka (NŻ), Sklep (NŻ), Remiza (NŻ), Kapliczka (NŻ), Zawierzbie (NŻ), Grotowa Skrzyżowanie (NŻ).

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie Kolei Małopolskich, które są organizatorem przewozów na trasie A 14.

https://kolejemalopolskie.com.pl/brepo/panel_repo/2022/12/30/2wydhn/a14-od-1i2023.pdf