ten 1

Rybna – nazwa miejscowości wywodzi się od licznych stawów, w których hodowano ryby na użytek dworu królewskiego i biskupiego. Wieś kupił król Kazimierz Wielki i dyplomem z dnia 13 stycznia 1363 roku darował opatowi i klasztorowi Benedyktynów tynieckich. Na przełomie XIX i XX w. powstała w Rybnej, pierwsza na ziemi krakowskiej, spółdzielnia mleczarska w oparciu o statut opracowany przez dr. Franciszka Stefczyka – pioniera ruchu spółdzielczego. Była to mleczarnia ręczna, dostosowana do przeróbki 4-5 tys. litrów mleka dziennie. W początkach rozwoju mleczarni produkowane tu masło zdobyło najpierw rynki zagraniczne, mianowicie: Berlin w Niemczech, oraz Mysłowice i Katowice na Śląsku Górnym, będącym wówczas pod zaborem pruskim. Masło z Rybnej wkrótce swoją jakością przebiło sprzedawane wówczas w Krakowie masło morawskie, a nawet duńskie i znajdowało całkowity zbyt na terenie Małopolski. Z czasem trafiało też do Lwowa, Stanisławowa, Karlsbadu i Marienbadu w Czechach. Docierało także nad Adriatyk do Cirkockicy.

ten 2

Szlak turystycny, prowadzący przez cztery miejscowości. Trasa rozpoczyna się w Rybnej obok Kościoła. Poprowadzony drogami asfaltowymi i szutrowymi. Na trasie napotykamy na piękne jurajskie krajobrazy - widoki na otwartych grzbietach.
Czeka nas długie i uciążliwe wzniesienie od centrum w Rybnej do kościoła w Sance i wijące się drogi z ostrymi zjazdami w kierunku Zalasu. Wreszcie jazda Lasem Zwierzynieckim zwieńczona widokiem ruin zamku w Tęczynie, górującego na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego.

ten 3

Kościół wybudowany w latach 1821-32 stanął na miejscu wcześniejszego z 1440 r. Utrzymany jest w stylu józefińskim. Znajdują się w nim - obok świetnych barokowych ołtarzy - głównego z XVIII wieku i bocznych wybudowanych przed 1674 rokiem, obraz patrona parafii św. Kazimierza w stroju polskim, autorstwa M.Stachowicza – najważniejszego przedstawiciela malarstwa krakowskiego pierwszej połowy XIX w. (autora słynnej „Przysięgi Kościuszki na Rynku krakowskim”), zabytkowa ambona oraz kamienna chrzcielnica z XV-XVI wieku, a także malowana na blasze Droga Krzyżowa, bardzo ciekawe dzieło sztuki. Podobne jest chlubą Kościoła Matki Bożej Stella Maris w Świnoujściu i przyciąga co roku wielu turystów.

ten 4

Mapa Gminy Czernichów - szlaki turstyczne